ថ្ងៃ ពុធ ទី ២៥ ខែ ឧសភា ឆ្នាំខាល ចត្វា​ស័ក, ព.ស.​២៥៦៦  
សៀវភៅធម៌
ភិក្ខុ វិនយធរោ តុន-ប៊ុនសាយ
សមាគមធម្មទានអរិយវង្ស
ធម្មាចារ្យ អ៉ឹម-រ៉ៃយ៉ា
ភិក្ខុ សមថធរោ អ៊ិត-សុជាតិ
ភិក្ខុ សមថធរោ អ៊ិត-សុជាតិ
ភិក្ខុ សមថធរោ អ៊ិត-សុជាតិ
ភិក្ខុ សមថធរោ អ៊ិត-សុជាតិ
ភិក្ខុ សមថធរោ អ៊ិត-សុជាតិ
ព្រះមហា ហម-ជោតិ សាសនជ្ជោតោ
ភិក្ខុ វិនយធរោ តុន-ប៊ុនសាយ
ភិក្ខុ សមថធរោ អ៊ិត-សុជាតិ
ឧបាសក ហួយ-វ៉ាន់ថន
ភិក្ខុ សមថធរោ អ៊ិត-សុជាតិ
ភិក្ខុ សមថធរោ អ៊ិត-សុជាតិ
ភិក្ខុ សមថធរោ អ៊ិត-សុជាតិ
ភិក្ខុ សមថធរោ អ៊ិត-សុជាតិ
ឧបាសក ហួយ-វ៉ាន់ថន
ឧបាសក ហួយ-វ៉ាន់ថន
ភិក្ខុ សមថធរោ អ៊ិត-សុជាតិ
ភិក្ខុ សមថធរោ អ៊ិត-សុជាតិ
ឧបាសក ហួយ-វ៉ាន់ថន
ឧបាសក ហួយ-វ៉ាន់ថន
ភិក្ខុ សមថធរោ អ៊ិត-សុជាតិ
ភិក្ខុ សមថធរោ អ៊ិត-សុជាតិ
៥០០០ឆ្នាំ ស្ថាបនាក្នុងខែវិសាខ ព.ស.២៥៥៥ ។ ផ្សាយជាធម្មទាន ៕