វិទ្យុពន្លឺត្រៃរតន៍ FM 106 Mhz
ផ្សាយចេញពី ខេត្តព្រះសីហនុ
កម្មវិធីផ្សាយ ០៤.០០ - ២៣.០០