វិទ្យុសំឡេងព្រះធម៌វត្តស្វាយជ្រំ FM 105.30 Mhz
ផ្សាយចេញពី ខេត្តកណ្តាល
កម្មវិធីផ្សាយ ០៤.០០ - ២៣.០០

 

 

 

 
Flag Counter