វិទ្យុព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជរដ្ឋ FM 106.25 Mhz
ផ្សាយចេញពី ក្រុងសៀមរាប
កម្មវិធីផ្សាយ ០៤.០០ - ២៣.០០

 

 

 

 
Flag Counter