វិទ្យុពន្លឺត្រៃរតន៍ FM 97.30 Mhz
ផ្សាយចេញពី ខេត្តតាកែវ
កម្មវិធីផ្សាយ ០៤.០០ - ២៣.០០